Panata ng Panibagong Siglo

Nang mabanggit ang salitang “doktrina” sa klase, nagbalik sa akin ang alaala ng SONA ng Pangulong Aquino at mula rito, umusbong sa aking pag-iisip ang ideya ng isang makabagong Pilipino. Sa mundo natin ngayon na tumatahak sa landas ng globalisasyon, darating ang araw na wala nang SONA kundi baka magkaroon na ng SOWA o State of the World Address. Marahil malayo pa ito sa katotohanan dahil sa mga bagay tulad ng recession sa Europa, digmaan sa Gitnang Silangang Asya at ng alitan sa West Philippine Sea. Bagama’t ganito ang sitwasyon sa kasalukuyan, mayroon pa ring pag-asa sa hinaharap na mapag-isa ang buong mundo sa iisang bandila. Mula rito, napag-isip ako kung paano nga ba ito mangyayari. Paano nga ba mapag-iisa ang isang mundong mayroon nang gulo bago pa man simulan ang pagtatala ng kasaysayan? Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng iisang paniniwala ang lahat ng tao sa mundo kung magpapatuloy ang mundo sa integrasyon sa pamamagitan ng globalisasyon. Bilang tugon, ang reaksiyon ko sa pagkakaroon ng iisang paniniwala ng mundo ay matatagpuan sa kredo sa ibaba.

Mabuhay ni Bryce Tan

Naniniwala ako sa iisang mundo
kung saan mapayapa, tapat,
at makatotohanan ang aking ginagawa.
Ako ang magkakalinga sa pag-asa,
na patuloy na magbubuklod sa daigdig.
Hindi ko gagawing ugat ng hidwaan
ang mga pagkakaiba sa relihiyon, at kultura.
Uunawain ko at igagalang ang aking kapwa.
Tutulungan ko ang mga nangangailangan.
Mamahalin ko ang kalikasan.
Hindi ako magiging sakim sa mga yaman ng mundo
at pauunlarin ko ang lahi ng tao sa daigdig.
Nananalig ako sa malayang pamahalaan
na siyang papatnubay sa aking bansa at
sa patas at pantay-pantay na pagtingin sa lahat
Inaalay ko ang lahat ng ito
para sa iisang bandila ng aking mundo.
Mabuhay ang buong sangkatauhan!

Advertisements

2 responses to “Panata ng Panibagong Siglo”

  1. ecsamar says :

    Nagustuhan ko ito subalit may mga kailangan pang ayusin, tulad sa baybay ng “dadating” (darating), “bagamat” (bagama’t), at iba pa. Binibigyan kita ng pagkakataong rebisahin ito sang-ayon sa ating “Checklist” at kapag natiyak na maayos na ang lahat, saka muling ipasa sa akin ang link.

  2. ecsamar says :

    Binibigyan kita ng isang markang pagtaas para rito. Alalahanin lang na “reaksiyon” at “hidwaan” (malamang na typo ito) ang wastong baybay. Pagbati!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: