Laman ng Aking Laman

Ang isang salita, sa iba’t-ibang panahon, may kani-kaniyang diwa.

Sa panalangin noong martes, nabanggit ang pariralang, “Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo” sa isa sa mga akda mula sa aklat ni Jose Lacaba na pinamagatang “Edad Medya”. Sa klase naman, itinuro sa amin ang anim sa pagkarami-raming pangangahulugan sa salitang “amin”. Mula sa dalawang ito, naisipan kong mag-isip ng ilang mga pagpapahalaga o pangangahulugan na pumapalibot sa pariralang naunang nabanggit.

Mayroong dalawang pangunahing kaisipan ang dalawang tula sa ibaba. Bagamat pareho ang pamagat, may kinalaman ang unang tula sa kasaysayan ng bansa. Pumapatungkol naman ang pangalawang tula sa pag-unlad ng sarili. Dahil masyadong marami ang maaaring pagtuunan ng pansin sa mga paksang ito, pinili ko lamang ang mga pangyayari kung saan makikita ang pagkatotohanan ng pariralang, “laman ng aking laman, dugo ng aking dugo”. Upang malaman ang mga pagpapahalaga na aking naisip para sa pariralang nabanggit, kinakailangang ituring ng mga mambabasa ang bawat saknong bilang bugtong.

*Nakalista sa pinakababa ng pahina ang mga pinatutungkulang pagpapahalaga na nais kong iparating.
*Mayroon ding isa pang saknong sa ibaba na hindi ko mailagay sa dalawang pangunahing tula subalit hindi ito nangangahulugang hindi ito mahalaga. Ginawa ko na itong bukod na tulang pinamagatang, “Hesus”.

Daloy ng Panahon
ni Bryce Tan

Hindi tayo magkaaway
sa inyo, aking dugo inialay
Sa amin, kayo ay aamo
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Dala namin ang kaalaman
na magpapalago sa inyong bayan
ibigay niyo lamang ang kailangan ko
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Katiwalian, pang-aapi’y laganap
Hindi ko ito matanggap
Upang mapabagsak ang isang tao
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Kayumanggi ang aking balat
Matang singkit na nakadilat
Umaawit ng kantang Amerikano
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Daloy ng Panahon
ni Bryce Tan

Ikaw ang aking kababata
Tinutulungan ako tuwing nadarapa
Kapit bisig tayong tumayo
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Nagkaroon ng isang kamulatan
damdamin, hindi mapigilan
Nahanap ko ang kabiyak ng aking puso
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Nagmula ka sa akin
tunay kitang mamahalin
kahit pa dala mo’y siphayo
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Ako ay iyong inalagaan
Ikaw ay aking tutulungan
Ikaw ang aking lupang tinubuan,
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Hesus
ni Bryce Tan

Sa aking huling gabi sa lupa
Kasama ko ang aking mga tupa
Tinapay at alak, para sa inyo
Laman ng aking laman, dugo ng aking dugo

Mga kasagutan sa unang tula: Sanduguan ni Magellan at Lapu-lapu; Pagdating nga Amerikano; People Power; Kasalukuyang Globalisasyon;
Mga kasagutan sa ikalawang tula: Pagkakaroon ng kaibigan; Pagkakaroon ng minamahal; Pagkakaroon ng anak; Pagkakaroon ng kamalayan

Advertisements

One response to “Laman ng Aking Laman”

  1. Edgar C. Samar says :

    Kung pipiliing tumula, kailangan pang pag-aralan ang ilang nalathalang tula upang makita’t mapagmunian ang mga sangkap ng pagtula. Hindi masyadong epektibo ang tumbasang ginawa mo sa bawat saknong at sa sinasabi mong “halagahan” sa ibaba. Ibig ko ring balikan mo’t pag-aralan nang mabuti ang ating “Checklist” sa http://nobelangatisan.blogspot.com/2012/06/checklist-bago-ipasa-ang-blog-entry.html bago muling magsulat at magpasa ng entry. Salamat, Bryce!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: